I ett samhälle där bilismen ökar blir en mer hållbar bilism allt viktigare. Sverige har satt upp som mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och en helt fossilfri fordonsflotta till 2050. För att kunna uppnå detta spelar elbilen en viktig roll. Genom intervjuer med olika aktörer på den svenska marknaden visas i detta examensarbete att en stor tilltro sätts till elbilen, vid sidan av främst biodrivmedel.

Ladda ner uppsats: How good are electric cars
Författare: Josefin Nilsson
Master thesis:
Environmental and Energy Systems Studies Department of Technology and Society Faculty of Engineering at Lund University