Teslas försäljning sjönk med 25% i Europa enligt ett nyhetsbrev från European Automative Industry Data (AID).  Enligt AID är det framförallt Models S som floppar och har minskat 23,8% under de första7 månaderna av 2016 till 6430. Under samma period förra året sålde Tesla 8443 bilar av motsvarande märke. Det är framförallt i Norge som företaget har tappat försäljningen med 54,6% och en förklaring kan vara att potentiella köpare avvaktar på Teslas Model X SUV eller model 3.