Supermiljöbilspremie – hur fungerar supermiljöbilspremien?

0

Vad är supermiljöbilspremien? Supermiljöbilspremie omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018. Den omfattar framförallt laddhybrider och elbilar eftersom kraven är låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km. Om du köpt en ny supermiljöbil hos en bilhandlare som redan har ställt på bilen betalas premien ut till bilhandlaren.

Hur mycket pengar kan man få från supermiljöpremien?
Bidraget ligger på max 40 000 kronor. 

Om man ställt på bilen efter det datumet?
Efter den dagen kan det istället vara aktuellt med utbetalning av bonus.

Hur vanligt är det med supermiljöbilar
Enligt branschorganisationen Bil Sweden var 5,1 procent av alla nya bilar under 2017 supermiljöbilar. Det har varit en stark start på bilåret 2019 för laddbara bilar, där andelen i januari uppgick till 13 procen. De rena elbilarnas andel av de laddbara bilarna uppgår till 41 procent. 

Läs mer om superbilspremien på transportstyrelsen webbplats.

Share.

About Author

Jag som är redaktör på köpaelbil.se heter Daniel Larsson och har ett stort intresse av elbilar. Jag jobbar med flera olika webbplatser inom fordonsbranschen bland annat BMW.se.

Share via