Browsing: Självstyrande och självgående bilar

Vad menas med en självgående bil?
En självstyrande eller självgående bil är autonom och  tar sig till platser själv. Självgående bilar är utrustade med radar sensorer, kameror, dator och lidar enhet som är en metod som mäter avståndet till ett mål med laserljus. Forskning tyder på att autonoma fordon kommer att minska antalet olyckor  och dödsolyckor på vägarna.

Vilka företag är involverade i självgående bilar?
De flesta bilföretagen och många IT-bolag investerat mycket pengar i självkörande elbilar och automation som kommer förändra trafiken i grunden.

Bland initiativ kring självkörande bilar finns Volvo som har ett samarbetsavtal med Uber, BMW, Audi, Waymo (Google), Tesla, Uber, Mercedes. Förra året köpte GM  upp Cruise Automation för 1 miljard dollar och Ford har köpt upp startup bolaget Argo AI.

Ett annat problem är standarder där varje företag sätter upp sina egna lösningar med kontrollenheter, röststyrning mm. Det finns konkurrerande standarder som används av företag som QNX, Intel och Nvidia.

Självgående bilar skapar nya etiska frågeställningar

Om man tar bort den mänskliga faktorn finns det potential att minska antalet dödsolyckor med 90%.

Men de etiska besluten hur ett autonomt och förarlöst fordon ska agera i vissa situationer är mer komplicerat än många tror och ställer nya frågeställningar. Bör bilen köra in en vägg och döda passagerarna för att därmed spara fotgängare?