Priserna på elbilar håller på att sjunka!

Priserna på elbilar sjunker, enligt en artikel i Forbes juli 2013, eftersom många inte är beredda att betala höga priser och bilföretagen tycker det är bättre att sälja en bil med förlust än att inte sälja någon bil alls.

Enligt en artikel i Financial Times förutspår analytiker på UBS att kostnaden på en elbil kommer att ligga i paritet med en fossilbil senast 2021 i Europa och 2025 i Kina. I USA där bränslekostnaderna är betydligt lägre tror de att batteridrivna fordon inte kommer att slå ut bilar med förbränningsmotorer under en överskådlig framtid.

Andrahandsvärde på elbilar

Tyvärr sjunker ofta andrahandsvärdet på elbilar troligtvis beroende på att utvecklingen går fort.  Enligt ALG som räknar på värden på den amerikanska marknaden (se Residual Value Guide) förväntas de elbilar som har bäst andrahandsvärde som Nissan Leaf behålla cirka 36 procent av den ursprungliga prislappen efter 36 månader.

Restvärdet är en uppskattning av vad andrahandsvärdet är i slutet av ett hyresavtal. Trettiosex månader leasing är de vanligaste villkoren, så 36-månaders restvärde blir ett vanligt riktmärke inom elbilindustrin riktmärke. En gammal tumregel är att de flesta bilar har sjunkit 40 procent vid köpet –  eller i genomsnitt 55 procent efter tre år. Restvärdet tar inte hänsyn till eventuella skattelättnader som är vanligt inom industrin.

Köpa elbil bidrag

En supermiljöbil är en bil som släpper ut max 50 gram koldioxid per/km vid blandad körning vilket omfattar elbilar och laddhybrider. Den svenska regeringen har satsat 200 miljoner kronor men satsningen har hittills inte varit speciellt lyckat enligt en artikel i Dagens Nyheter och intresset har varit svalt. Supermiljöpremien har omfattat 40 000 kronor/bil. Bilar som släpper ut mindre än 120 gram/km är befriade från fordonsskatten de fem första åren.

Avdrag i deklarationen för elbil?

Det finns inga speciella avdrag i deklarationen för elbilar. Om bilen drivs med annat drivmedel än diesel kan du göra avdrag för resor till och från jobbet med 9.50 kr per mil.