Bilbatterier och ladding av elbilar

Laddning av elbilar är en viktig faktor hur elbilar kommer slå igenom. Batterier är en av de dyraste komponenterna i fordonet, och medför dess begränsade räckvidd jämfört med bensindrivna fordon. Bristande infrastruktur och svårighet att kunna köra långt pga utbudet med för få laddningsstolpar är en av de största anledningarna till att sju av tio nordbor avstår från att köpa elbil visar en undersökning av däcktillverkaren Michelin. Men moderna litiumjonbatterier har blivit avsevärt bättre än de första generationens bilbatterier för elbilar.

Laddstationer

Laddstationer är inte billigt. Det finns flera pilotprojekt för elbilar som startade redan 2010.  Ett intressant amerikanskt företag är Electric Motor Werks som har skapat nya produkter som JuiceBox som är en 15kW Level 2 EV laddare som komer kosta 99 dollar produkten fungerar för 120V and 240V. De har också en premium produkt som har finansierats med crowdfunding. Läs mer

Bilbatterier till elbilar

Idag använder man litiumbatterier och det finns tankar om att bilbatterier kan hålla upp mot 15-20 år som presenterats av Martin Cugnet från Franska Atom Energi Kommissionen. Kallare klimat kan också vara en faktor som innebär att batteriet håller längre.

Goldman&Sachs tror att batteri kostnader kommer att minska med 60% under de kommande fem åren, drivet av stordriftsfördelar och av ny teknik.

Problem med dagens batteriteknik (från Elon Musk presentation – debuts the Powerwall)

  • Dyrt – bilbatterier kan stå för omkring en tredjedel av de totala kostnaderna för en elbil.
  • Inte tillförlitliga
  • Dålig integration
  • Dålig produktlivstid och man bör inte lämna batterierna tomma
  • Låg effektivitet – men utvecklingen har gått framåt
  • Inte skalbart
  • Oattraktivt

https://www.youtube.com/watch?t=448&v=yKORsrlN-2k

Teknikutveckling – laddning av elbilar och bilbatterier

Det är en enorm efterfrågan på Litium som används i bilbatterierna och de finns på ett fåtal platser på jorden. Om tillväxttakten på litium fortsätter är det en potentiell miljöbomb eftersom man behöver producera 420 000 ton litium enligt Meridian International Research.

Forskning kring bilbatterier
Ett stort problem är laddning av litium batterier men forskare i Nanyang technological university i Singapore säger sig ha utvecklat en nanogel som kan laddas till 70% på bara 2 minuter och som har längre hållbarhet. Läs mer

Ett annat forskningsområde där teknikutvecklingen kan gå fort är inom superkondensatorer där man experimenterar med nya material som grafen. Tekniken skulle kunna integreras i flera områden i fordonet som kaross, tak, golv och dörrar. Läs mer

Quantumscape är en batteritillverkare som ägs av VW som säger sig ha ökat batteriräckvidden betydligt och de använder en teknik som är baserad på fast elektrolyt.

Ett team av Cambridge kemister säger att det har knäckt tekniken för ett litium-luft-batteri med 90% effektivitet, vilket innebär att man kan köra en bil från London till Edinburgh på en enda laddning. De säger att det är möjligt att sänka kostnaderna med fyra femtedelar.

Laddning av elbilar med intelligenta laddstolpar

Laddning av batterier är ett problemområde och det finns olika lösningar på problemet vanligtvis laddar man bilen i en traditionell elkontakt. Läs mer om olika laddstolpar.

Laddning av elbilar med solenergi lösningar

Utöver dessa standarder finns det flera biltillverkare som har olika lösningar för laddkontakter. De vanligaste solenergilösningarna handlar om att man sätter solpaneler på huset, garaget eller över garageplatserna. Priset för solpaneler har sjunkit kraftigt under senare tid.

Exempel på företag som har sollösningar

  • Svenska Solelia (solelia.se) har även en laddstation som bygger på solenergi dels skyddar de mot regn men de följer även solen under dagen och ger 1200 kWh/år.
  • PHAT Energy i USA
  • Martifer Solar i USA

Marknadsmodellen för laddning av bilar

Marknadsmodellen för laddning av elbilar är sådan att de elkonsumenter som inte äger ett eldrivet fordon inte ska behöva vara med och finansiera den nya infrastrukturen för laddning av
eldrivna fordon.

Källa: Energimarknadsinspektionen