Elbilar och billig solenergi har potentialen att stoppa tillväxten av fossila bränslen 2020 enligt ny rapport.
Solenergi och rena bilar är ”gamechangers” som konsekvent underskattas av de stora energibolagen enligt ”Imperial College and Carbon Tracker report”. Minskande kostnader för elektriska fordon och solpaneler kan minska efterfrågan på olja och kol 2020 enligt rapporten. Läs mer