I Sverige är den vanligaste blandningen som marknadsför etanol E85, med cirka 85 procent etanol och 15 procent bensin på sommaren och 75 procent etanol och 25 procent bensin på vintern. Det har ibland kallats för bränslet som alltfler väljer bort efter att man haft problem med bilbränslet och det är vanligt att verkstäder varnar för det.
http://www.vibilagare.se/reportage/e85-branslet-allt-fler-valjer-bort

Volvo Personvagnar har utvecklas en tävlingsbil där de samtidigt arbetar kontinuerligt med bioetanol (E85) och grön Racing i STCC baserad på Volvo C30.