Browsing: Bränslecellbil

Vad är en bränslecellbil?

Bränsleceller omvandlar bränsle direkt till elektricitet. Den vanligaste typen är bränsl cellbil är en PEM, som omvandlar gasformigt väte (H2) till elektricitet och vatten (H2O).

Hur viktig är tekniken?

Bränslecellsfordon är en av 10 nya tekniker som man pratat om på World Economic Forums meta-råd om Emerging Technologies under 2015. Enligt en studie från KTH tros Bränslecellsbilen tros ha en lägre klimatpåverkan än en elbil sett ur ett livscykelperspektiv, med antagandet att vätgasen produceras med vattenkraftsproducerad el. I Sverige har vi företag som Powercell som jobbar med bränsleceller och syftet är att omvandla vätgas till el och räckviddsförlängare. Läs mer om olika satsningar på bränslecellsbilar och vätgasbilar.