Biodiesel

Biodiesel är ett förnybart bränsle som kan tillverkas av vegetabiliska oljor, animaliska fetter, eller återvunnen restaurang fett.

Detta kan sedan användas i existerande dieselfordon som finns på vägen. Biodiesel påminner om fossil dieselolja men är mycket säkrare och brinner renare än petroleum diesel. Den har en flampunkt på över 130 grader Celsius, jämfört med 52 för vanlig diesel. Ren biodiesel, känd som B100, minskar utsläppen av koldioxid med mer än 75% jämfört med vanlig diesel.

Biodiesel består av långa kedjor av alkylestrar

Biodiesel tillverkning kan använda vilken typ av biologisk fett som djurfett och växtfett. I USA finns det människor som samlar in fett från restauranger